• Nieruchomości woj. Małopolskie

27 800 000 PLN (417 PLN/m²) na sprzedaż

Kraków, L. Rydla „Fort VII Bronowice” (Małopolskie)

Działka inwestycyjna

 • Pokoje-
 • Łazienki-
 • Powierzchnia66688.00m²
 • Rodzaj Działka inwestycyjna
 • Cena 27 800 000 PLN
 • MiastoKraków
 • Rok budowy-

Opis szczegółowy

LOKALIZACJA:
Nieruchomość położona w Dzielnicy VI Bronowice, która obejmuje obszar miasta do ulic Pasternik i Radzikowskiego  prowadzących do Ronda Ofiar Katynia, stanowiącego główny węzeł komunikacyjny z drogami relacji Kraków – Katowice (autostrada A4), Olkusz (dr. nr 94), Chrzanów – Sandomierz  (dr. nr 79). Ulica Rydla łączy się z ul. Bronowicką prowadzącą w kierunku ścisłego centrum miasta (ok. 3km) oraz w kierunku Lotniska Kraków – Balice (ok. 7,5km). W niewielkiej odległości zlokalizowana jest stacja kolejowa Kraków-Łobzów. W bezpośrednim sąsiedztwie dominuje zabudowa jedno i wielorodzinna (osiedla przy ul. Rydla i Głowackiego). W pobliżu nieruchomości zlokalizowane są punkty usługowo-handlowe, poczta, szkoły, przystanki komunikacji miejskiej oraz obiekty sportowe.

OPIS NIERUCHOMOŚCI:
Nieruchomość stanowi teren byłego kompleksu wojskowego, zlokalizowanego obecnie wśród zabudowy mieszkaniowej. Bezpośredni wjazd od ulicy Rydla biegnącej w kierunku ul. Bronowickiej i osiedla mieszkalnego Azory.

Nieruchomość „forteczna” - działki 167/69, 938/1, 938/2 i 938/3 o łącznej powierzchni 3,6690 ha. Na działce 167/69 znajduje się budynek zabytkowego Fortu Nr VII "Bronowice" o powierzchni użytkowej 439 m2 wraz z otaczającymi go terenami zielonymi. Fort powstał w latach 1857 – 65 w miejscu wcześniejszego szańca FS-7. Jest jednym z nielicznych, zachowanych fortów reditowych o narysie pięciobocznym.

Zgodnie z decyzją Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Fort nr 7 „Bronowice” z przyległymi działkami wpisany został do rejestru zabytków pod Nr A-1141. Pozwoleniem konserwatorskim nr OZKr.5173.11.2016.DW z dnia 18.07.2016 r. Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Krakowie wyraził zgodę na zbycie przedmiotowej nieruchomości.

Z tytułu wpisania fortu i nieruchomości obejmującej działki nr 167/69, 938/1, 938/2 i 938/3 do rejestru zabytków – zgodnie z art. 68 ust 3 ustawy
o gospodarce nieruchomościami przyszłemu Nabywcy przysługiwać będzie ustawowa bonifikata 50% od wylicytowanej w przetargu proporcjonalnej części ceny nieruchomości.

Pozostałe tereny stanowią - działki nr 167/75, 167/97, 167/98, 167/99, 167/100, 167/85, 167/74 i 167/86 o łącznej powierzchni 2,9998 ha, zabudowane 15 budynkami o różnym charakterze i przeznaczeniu (magazynowe, garażowe, biurowo-sztabowe) o łącznej powierzchni użytkowej ponad 7 tys. m2.

Na nieruchomościach zlokalizowana jest ponadto infrastruktura techniczna obejmująca m.in. uzbrojenie terenu (sieć wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna, c.o.), częściowe ogrodzenie, place, drogi oraz słupy oświetleniowe. Infrastruktura techniczna jest w stanie technicznym wymagającym poniesienia nakładów finansowych, celem doprowadzenia do dawnej funkcjonalności.

Łączna powierzchnia nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży wynosi 6,6688 ha.

W księgach wieczystych nie zostały ujawnione podziały działek. Planowane ujawnienie podziałów przy zawarciu aktu notarialnego – umowy sprzedaży.

SZCZEGÓŁY OFERTY:
Przyszli nabywcy zobowiązani będą uzgodnić ostateczną formę zagospodarowania nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Szczegółowe wytyczne i zalecenia dotyczące możliwości adaptacji oraz sposobu zagospodarowania przedmiotowego terenu oraz preferowanej funkcji ww. obiektu zawarte zostały w piśmie sygn. OZKr.5183.1220.2016.JJ Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 13.06.2016 r.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru "REJON FORTU BRONOWICE", zatwierdzonym uchwałą Rady Miasta Krakowa Nr CVIII/2843/18 z dnia 29.08.2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "REJON FORTU BRONOWICE" i miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru "DLA WYBRANYCH OBSZARÓW PRZYRODNICZYCH MIASTA KRAKOWA - ETAP A", zatwierdzonym uchwałą Rady Miasta Krakowa Nr CIX/2894/18 z dnia 12 września 2018 r. - działki w przeważającej większości położone są na terenach zieleni urządzonej. Niewielka część nieruchomości to teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej intensywności lub zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i teren drogi wewnętrznej.
Szczegółowe zapisy dot. MPZP zawarte są w ogłoszeniu przetargowym opublikowanym na stronie internetowej AMW.

Sprzedaż w przetargu ustnym nieograniczonym zaplanowanym na 10 lutego 2021 r. Termin wpłaty wadium, wykaz dokumentów do przetargu oraz warunki licytacji podane są w ogłoszeniu przetargowym dostępnym na stronie internetowej Agencji Mienia Wojskowego.

Ogłoszenie przetargowe przesłane zostanie również do: Urzędu Miasta i Gminy Kraków, Starostwa Powiatowego w Krakowie, Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie i Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie.

Dodatkowe informacje o nieruchomości tel. XXXXXXXX068; lub tel. XXXXXXXX051,

Kontakt:
tel: XXXXXXXXXXXXX-23, email:
tel: (+48 12) XXXXXX-20, email:

Pokaż więcej

Szczegóły

 • Numer oferty w agencji: 136/6207/OGS
 • Numer ogłoszenia w szybko.pl: 13577451

Mapa

Małopolskie, Kraków, L. Rydla „Fort VII Bronowice”
 Administrator

Administrator

+48XXXXXX020
Wysyłając zapytanie akceptuję regulamin serwisu oraz politykę RODO.

Działka inwestycyjna z rynku wtórnego na sprzedaż Kraków L. Rydla „Fort VII Bronowice”

nieruchomosci-malopolskie-24.pl / 13577451

Zdjęcie ogłoszenia - L. Rydla „Fort VII Bronowice”
Zdjęcie ogłoszenia - L. Rydla „Fort VII Bronowice”
Zdjęcie ogłoszenia - L. Rydla „Fort VII Bronowice”

27 800 000 PLN

417 zł/m²
Kraków, L. Rydla „Fort VII Bronowice”

Administrator

+48122114023<br>+48122114020

Główne cechy:

 • Powierzchnia 66688.00m²

Opis - Działka Inwestycyjna

LOKALIZACJA:
Nieruchomość położona w Dzielnicy VI Bronowice, która obejmuje obszar miasta do ulic Pasternik i Radzikowskiego  prowadzących do Ronda Ofiar Katynia, stanowiącego główny węzeł komunikacyjny z drogami relacji Kraków – Katowice (autostrada A4), Olkusz (dr. nr 94), Chrzanów – Sandomierz  (dr. nr 79). Ulica Rydla łączy się z ul. Bronowicką prowadzącą w kierunku ścisłego centrum miasta (ok. 3km) oraz w kierunku Lotniska Kraków – Balice (ok. 7,5km). W niewielkiej odległości zlokalizowana jest stacja kolejowa Kraków-Łobzów. W bezpośrednim sąsiedztwie dominuje zabudowa jedno i wielorodzinna (osiedla przy ul. Rydla i Głowackiego). W pobliżu nieruchomości zlokalizowane są punkty usługowo-handlowe, poczta, szkoły, przystanki komunikacji miejskiej oraz obiekty sportowe.

OPIS NIERUCHOMOŚCI:
Nieruchomość stanowi teren byłego kompleksu wojskowego, zlokalizowanego obecnie wśród zabudowy mieszkaniowej. Bezpośredni wjazd od ulicy Rydla biegnącej w kierunku ul. Bronowickiej i osiedla mieszkalnego Azory.

Nieruchomość „forteczna” - działki 167/69, 938/1, 938/2 i 938/3 o łącznej powierzchni 3,6690 ha. Na działce 167/69 znajduje się budynek zabytkowego Fortu Nr VII "Bronowice" o powierzchni użytkowej 439 m2 wraz z otaczającymi go terenami zielonymi. Fort powstał w latach 1857 – 65 w miejscu wcześniejszego szańca FS-7. Jest jednym z nielicznych, zachowanych fortów reditowych o narysie pięciobocznym.

Zgodnie z decyzją Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Fort nr 7 „Bronowice” z przyległymi działkami wpisany został do rejestru zabytków pod Nr A-1141. Pozwoleniem konserwatorskim nr OZKr.5173.11.2016.DW z dnia 18.07.2016 r. Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Krakowie wyraził zgodę na zbycie przedmiotowej nieruchomości.

Z tytułu wpisania fortu i nieruchomości obejmującej działki nr 167/69, 938/1, 938/2 i 938/3 do rejestru zabytków – zgodnie z art. 68 ust 3 ustawy
o gospodarce nieruchomościami przyszłemu Nabywcy przysługiwać będzie ustawowa bonifikata 50% od wylicytowanej w przetargu proporcjonalnej części ceny nieruchomości.

Pozostałe tereny stanowią - działki nr 167/75, 167/97, 167/98, 167/99, 167/100, 167/85, 167/74 i 167/86 o łącznej powierzchni 2,9998 ha, zabudowane 15 budynkami o różnym charakterze i przeznaczeniu (magazynowe, garażowe, biurowo-sztabowe) o łącznej powierzchni użytkowej ponad 7 tys. m2.

Na nieruchomościach zlokalizowana jest ponadto infrastruktura techniczna obejmująca m.in. uzbrojenie terenu (sieć wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna, c.o.), częściowe ogrodzenie, place, drogi oraz słupy oświetleniowe. Infrastruktura techniczna jest w stanie technicznym wymagającym poniesienia nakładów finansowych, celem doprowadzenia do dawnej funkcjonalności.

Łączna powierzchnia nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży wynosi 6,6688 ha.

W księgach wieczystych nie zostały ujawnione podziały działek. Planowane ujawnienie podziałów przy zawarciu aktu notarialnego – umowy sprzedaży.

SZCZEGÓŁY OFERTY:
Przyszli nabywcy zobowiązani będą uzgodnić ostateczną formę zagospodarowania nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Szczegółowe wytyczne i zalecenia dotyczące możliwości adaptacji oraz sposobu zagospodarowania przedmiotowego terenu oraz preferowanej funkcji ww. obiektu zawarte zostały w piśmie sygn. OZKr.5183.1220.2016.JJ Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 13.06.2016 r.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru "REJON FORTU BRONOWICE", zatwierdzonym uchwałą Rady Miasta Krakowa Nr CVIII/2843/18 z dnia 29.08.2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "REJON FORTU BRONOWICE" i miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru "DLA WYBRANYCH OBSZARÓW PRZYRODNICZYCH MIASTA KRAKOWA - ETAP A", zatwierdzonym uchwałą Rady Miasta Krakowa Nr CIX/2894/18 z dnia 12 września 2018 r. - działki w przeważającej większości położone są na terenach zieleni urządzonej. Niewielka część nieruchomości to teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej intensywności lub zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i teren drogi wewnętrznej.
Szczegółowe zapisy dot. MPZP zawarte są w ogłoszeniu przetargowym opublikowanym na stronie internetowej AMW.

Sprzedaż w przetargu ustnym nieograniczonym zaplanowanym na 10 lutego 2021 r. Termin wpłaty wadium, wykaz dokumentów do przetargu oraz warunki licytacji podane są w ogłoszeniu przetargowym dostępnym na stronie internetowej Agencji Mienia Wojskowego.

Ogłoszenie przetargowe przesłane zostanie również do: Urzędu Miasta i Gminy Kraków, Starostwa Powiatowego w Krakowie, Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie i Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie.

Dodatkowe informacje o nieruchomości tel. XXXXXXXX068; lub tel. XXXXXXXX051,

Kontakt:
tel: XXXXXXXXXXXXX-23, email:
tel: (+48 12) XXXXXX-20, email:


Szczegóły oferty

 • Numer oferty w agencji: 136/6207/OGS
 • Numer ogłoszenia w szybko.pl: 13577451